Diagnostyka za pomocą termowizji


W sprzętach elektrycznych szczególnym zagrożeniem jest wzrost temperatury, ktory może być spowodowany złym stanem złącz lub styków. Prowadzi to do wzrostu oporu przepływu prądu, a w następstwie do wzrostu temperatury w niesprawnych elementach urządzenia. Obecnie istnieje wiele możliwości wykrycia usterek w użytkowanych przez nas sprzętach. Jednymi z nich są badania termowizyjne urządzeń.

Termowizja jest specjalistyczną i nowoczesną metodą diagnostyczną wykorzystujacą zjawisko wydzielania ciepła. Do wykrywania nieprawidłowości wykorzystuje się najnowsze technologie – wysokiej jakości kamery termowizyjne o bardzo dużej rozdzielczości. Generują one obraz w oparciu o różnice temperatur. Wykorzystują promieniowanie podczerwone w wybranym zakresie fal elektromagnetycznych detektora podczerwieni. Dzięki zastosowaniu wysokiej rozdzielczości możliwe jest zarejestrowanie nawet najdrobniejszych różnic temperatur.

Badania termowizyjne urządzeń pozwalają na przeprowadzenie inspekcji oraz szybkim wykryciu usterki, która może doprowadzić do poważnej awarii, a co za tym idzie, także dużych kosztów reperacji maszyny. Dzięki badaniom termowizyjnym urządzeń sprawdzimy także prawidłowe obciążenia prądowe aparatury. Za ich pomocą istnieje możliwość wykrycia np. miejsc przegrzania się silników, łożysk, układów napędowych czy wałów, diagnozowanie złączy bądź bezpieczników. Umożliwiają także konserwacje prewencyjną, czyli serwisowanie sprzętu polegające między innymi na mechanicznych i elektrycznych inspekcjach systemów. W celu przeprowadzenia powyższych badań nie trzeba posiadać specjalistycznych uprawnień. Najważniejsza jest jedynie umiejętność prawidłowej interpretacji obrazu z kamery termowizyjnej.

Krótko mówiąc, termowizja może ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura stanowi wyznacznik jakości i bezpieczeństwa energetycznego oraz gdy wpływa na bezpieczeństwo ludzi pracujących z narzędziami elektrycznymi. Należy bowiem pamiętać, że praca z prądem stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Odwiedź naszą stronę: https://termoprofit.pl