Jaką ochronę zapewnia kurtyna spawalnicza?


Ogólnie rzecz biorąc wszystkie spawalnicze kurtyny działają mniej więcej w ten sam sposób, a przynajmniej tak powinno być, albowiem są wykorzystywane w tych samych celach. Pełnią rolę specjalistycznego zabezpieczenia. Mają za zadanie chronić spawaczy oraz ludzi występujących w ich otoczeniu przed światłem, promieniowaniem oraz iskrami.

Zabezpieczenie przed iskrami i odpryskami
To właśnie te iskry i odpryski, powstające w procesie spawania różnego rodzaju metali, podczas spawania bywają największym źródłem zagrożenia. Nie da się ich uniknąć, bo zawsze będą one emitowane, ale chodzi o to, by nie miały one styczności z żadnym przedmiotem, któremu mogłyby zaszkodzić. Jakościowa kurtyna spawalnicza zostanie wykonana z samogasnącego materiału, co oznacza, że nawet jeśli dojdzie do jej kontaktu z odpryskiem metalu, ona sama zdoła go zatrzymać i doprowadzić do jego roztopienia. W podobny sposób poradzi sobie nawet z dużymi snopami iskier. Możliwość zatrzymania tych odprysków jest natomiast najlepszym sposobem na to, by uniknąć pożaru w miejscu pracy.

Zabezpieczenie przed promieniowaniem
Kurtyny spawalnicze chronią przed dwoma typami promieniowania – przed promieniowaniem podczerwonym IR i przed promieniowaniem ultrafioletowym UV. Tym sposobem zabezpieczają nie tylko pracujących za nimi spawaczy, ale również i te osoby, które znajdują się po drugiej stronie barykady, czyli akurat przechodzą obok miejsca spawania lub pracują gdzieś w jego pobliżu. Spawacz zazwyczaj ma bowiem na sobie specjalistyczną odzież (a przynajmniej powinien ją mieć), która chroni go przed promieniowaniem. Inne osoby z zewnątrz na ogół nie będą w nią wyposażone. Mimo tego wytwarzane promieniowanie nie okaże się dla nich groźne, albowiem zostanie ono zatrzymane przez kurtynę wyposażoną w specjalny filtr.

Zabezpieczenie przed światłem odbitym
Ostatnim zadaniem spełnianym przez spawalnicze kurtyny jest zabezpieczanie pracowników przed światłem odbitym. Oczywiście nie da się odgrodzić tego światła w stu procentach, ale da się wyraźnie zmniejszyć jego ilość, co przełoży się na uzyskanie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.